Szakirányú továbbképzés

Szakirányú továbbképzés

A mai kor sajátossága, hogy a gyorsan amortizálódó korábbi tudás alapkövetelménnyé teszi a folyamatos tanulást, a megszerzett és alkalmazott ismeretek állandó korszerűsítését, az adott szakterületen való továbbképzést, vagy egy új szakterületre irányuló átképzést. Az élethosszig tartó tanulás (LLL) folyamata a XXI. század kiemelt prioritása. A Nyíregyházi Egyetem Gazdálkodástudományi Intézet szakirányú továbbképzéseinek széles skálájával szolgálja ezeket az igényeket. A szakirányú továbbképzések elsődlegesen a már pozícióban lévő, vezetői vagy szakértői szintre törő diplomásoknak kínál továbbtanulási lehetőséget. Képzéseink egy szűkebb, ugyanakkor jól körülhatárolt témakörben való elmélyülést nyújtanak korszerű módszertani alapok bevonásával, elméletileg megalapozott, gyakorlatorientált ismereteket közvetítenek kiscsoportos formában. Az itt megszerezhető, államilag elismert oklevél által garantált tudást a munkáltatók egyre szélesebb köre igényli, sőt, sokszor elő is írja munkatársai számára annak megszerzését.

A képzés rendszere

A szakirányú továbbképzés rendszere az egyetem oktatási tevékenységhez igazodik.
Jellemzői:

  • a képzés tartalmát és a vizsgarendet a tanterv írja elő,
  • a képzés időtartama kettő vagy három félév,
  • a hallgatók leckekönyvben kapnak igazolást a tanterv szerinti tanulmányi kötelezettségeik teljesítéséről,
  • a félévek végén a hallgatók minden tárgyból kollokviumi vizsgát tesznek,
  • az abszolutórium megszerzése után a hallgatók szakdolgozatot készítenek,
  • a képzés záróvizsgával fejeződik be (szakdolgozat megvédése)
  • az oktatás péntek délután és szombat délelőtt történik.

Szakirányú továbbképzés koordinátor:
Dr. Nagy Zsuzsanna
főiskolai docens
email: ugyintezesgti@nye.hu
telefon: 42-599-400/2174

Felvételi és jelentkezési információk

Tasnádiné Vida Zsuzsa

vida.zsuzsa@nye.hu, 42-599-400/2407
Jelentkezési lap: 
https://felvetelizoknek.nye.hu/node/69

A szakirányú továbbképzések tantervei

 

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINK

Business coach

A cél, hogy a képzésben résztvevők megismerjék a coaching tevékenységgel kapcsolatos általános ismereteket, ennek segítségével kialakítsák maguk számára azon coaching eszközök alkalmazását, amely rájuk jellemző, és amellyel javul tevékenységük eredményessége. A coaching szemlélettel és technikái alkalmazásával lehetőség nyílik a környezetben lévők teljesítményének fokozására, munkájukat nehezítő vagy veszélyeztető akadályok elhárítására, illetve a csoportmunka ösztönzésére. Az ismeret bővítése során lehetővé válik a résztvevőknek annak elsajátítása, hogy miként lehet segíteni másokat a kihívások leküzdésében, és abban, hogy közben a tanultakat saját maga és a szervezet számára eredménnyé alakítsa. A coaching alkalmazásával a saját, a csoport, a vállalat folyamatai javulnak mind a termelés, mind az adminisztráció és a stratégia-kialakítás területein.

 

 

Mérnök-közgazdász

A 3 féléves képzésben bármely felsőoktatási intézményben szerzett végzettséggel lehet részt venni. A képzés azoknak a korábban már munkába állt, de gazdasági végzettséggel nem rendelkező mérnököknek szól, akik szükségesnek érzik, hogy üzleti, gazdasági területen felsőfokú szakirányú végzettséget szerezzenek. Az általános gazdasági ismereteken túl a képzés során a hallgatók betekintést nyernek a vállalatgazdaságtan, a pénzügy, a számvitel, az üzleti számítások, a humánmenedzsment, az üzleti kommunikáció diszciplínákba is.

Szakfelelős: Kósáné dr. Bilanics Ágnes, főiskolai tanár
Jelentkezési lap: https://felvetelizoknek.nye.hu/node/69

Képzési és kimeneti követelmény

 

Település-és területfejlesztési szakmérnök

A képzés 2 féléves, bármilyen felsőoktatási intézményben szerzett oklevéllel lehet jelentkezni. A képzettség birtokában oklevelet szerzett személy alkalmas komplex tervezési, települési és regionális fejlesztési programok összeállítására, az európai, valamint kistérségi és települési integrációval együtt járó feladatok elvégzésére.

Szakfelelős: Makszim Györgyné dr. Nagy Tímea adjunktus
Jelentkezési lap: https://felvetelizoknek.nye.hu/node/69

 

Bor-és gasztroturizmus menedzser

 

 

Jelentkezési lap: https://felvetelizoknek.nye.hu/node/69