Egység munkatársai

 

 

 

  

Kósáné dr. Bilanics Ágnes 
tanszékvezető

főiskolai tanár

(Ph.D. 2008)

Iroda:

A222

Tel.:

(42) 599-400/2384

 

 

 

e-mail: bilanics.agnes@nye.hu   
 

Adatlap, Publikációk

 

Kutatási területe

Vezetési feladatok változásainak vizsgálatai, az élet és a gyakorlat összefüggései

Oktatott tárgyak

Menedzsment, Emberi erőforrás menedzsment, menedzsment I.-II., Felnőttképzési szervezetek menedzsmentje, Vezetési és munkaszervezési ismeretek, 

 

 

 

  

Dr. Hegedűs László
       főiskolai docens (Ph.D. 2008)

Iroda:

A211

Tel.:

(42) 599-400/2175

 

 

 

e-mail: hegedus.laszlo@nye.hu
 

Adatlap, Publikációk

 

Kutatási területe

Kereskedelem és fenntartható fejlődés, minőségbiztosítás a kereskedelemben.

 

Oktatott tárgyak

Mikro- és makroökonómia, Értékesítés és kereskedelem, Vállalatok nemzetközi környezetben, Vállalkozások biztosítása és finanszírozása, Blokkszeminárium, Nemzetközi kereskedelem, Szakmódszertan 1., Háztartásgazdaságtan

 

 

 

 

Dr. Nagy Zsuzsanna 

főiskolai docens,
Ph.D (2011)

 

Iroda:

A213

Tel.:

(42) 599-400/2370

 

 

 

e-mail: nagy.zsuzsanna@nye.hu 

Adatlap, Publikációk

Kutatási területe
A magyar mezőgazdaság komplex (gazdasági, társadalmi, környezeti) vizsgálata az EU csatlakozás tükrében. Mezőgazdaság és környezetvédelem /fenntarthatóság.  Mezőgazdaság és hatékonyság/termelékenység.
Oktatott tárgyak

Közgazdaságtan (mikro- és makroökonómia), EU intézményrendszere, Projektmenedzsment, Innováció- és minőségmenedzsment, A felnőttoktatás minőségbiztosítási rendszere.

 
 

 

 

Dr. Nagy Andrea
 docens, Ph.D (2007)

Iroda:

A212

Tel.:

(42) 599-400/2534

 

   

e-mail: nagy.andrea@nye.hu

 

Adatlap, Publikációk 
 

Kutatási területe
Emberi jogok, diszkrimináció, fenntarthatóság, környezetvédelem, 

 

Oktatott tárgyak

Jogi alapok, gazdasági jog, társasági jog, családjog, kulturális jog, európai közösségi jog, büntető jog, környezetvédelmi jog 

 

 

 

 

Kardosné Riz Zsuzsa 
tanársegéd

Iroda:

A216

Tel.:

(42) 599-400/2555

 

 

 

e-mail: riz.zsuzsa@nye.hu

 

Adatlap, Publikációk 

Kutatási területe

Oktatott tárgyak

 

 

 

 

 

Kozmáné Petrilla Gréta 
mesteroktató

Iroda:

A219

Tel.:

(42) 599-400/2555

 

 

 

e-mail: petrilla.greta@nye.hu

 

Adatlap, Publikációk 
 

Kutatási területe
A fenntarthatóság vállalati megnyilvánulásának formái és lehetőségei, vállalatok társadalmi felelősségvállalásának elemzése. Körforgásos gazdaság. Sharing economy térnyerése.
Oktatott tárgyak

Vállalati gazdaságtan, Alkalmazott vállalatgazdaságtan, Vállalatértékelés és erőforrásgazdálkodás, Vállalkozási ismeretek, Üzemszervezés, Ágazati gazdaságtan, Gazdálkodási ismeretek, Vezetői gazdaságtan, Vállalkozásmenedzsment, Statisztika

 

 

Félállású oktatók

 

 

 

Vargáné dr. Bosnyák Ildikó
főiskolai tanár

(Ph.D. 2010)

 

Iroda:

A220

Tel.:

(42) 599-400/2366

 

 

 

e-mail:  bosnyak.ildiko@nye.hu  

 

Adatlap, Publikációk

 

Kutatási területe

Közösségi támogatások hatékonyságának vizsgálata, a jövedelmi egyenlőtlenségek okainak elemzése az Európai Unióban, makrogazdasági folyamatok a Közösségben.

Oktatott tárgyak

Közgazdaságtan I., Közgazdaságtan II., Nemzetközi gazdaságtan, Gazdaságpolitika