TDK információk

 

 A Nyíregyházi Egyetem Gazdálkodástudományi Intézete 2022. május 10-én házi TDK konferenciát szervezett. A gazdálkodási és menedzsment szak harmadéves, illetve végzős hallgatók mutatták be pályamunkáikat. A háromtagú szakmai zsűri (elnök: Dr. Nagy Zsuzsanna, további tagok: Oroszné Ilcsik Bernadett, Havay Dóra) véleménye alapján: 

1. helyen Balázs Gyöngyi (felkészítő tanára: Barabásné dr. Kárpáti Dóra), 

2. helyen Gelsi-Vislóczki Viktória (felkészítő tanára: Barabásné dr. Kárpáti Dóra), 

3. helyen Bunya Benjámin (felkészítő tanára: Dr. Nagy Andrea) végeztek. 

A zsűri különdíjban részesítette Bányai Biankát (felkészítő tanára: Makszim Györgyné dr. Nagy Tímea). 

A következő Közgazdaságtudományi OTDK-n Balázs Gyöngyi fogja képviselni a Nyíregyházi Egyetemet. 

A rendezvényhez a Gazdálkodástudományi Intézet számos hallgatója és oktatója csatlakozott. 

Gratulálunk a Hallgatóknak és további sok szép szakmai sikert kívánunk! 

A szervező: Barabásné dr. Kárpáti Dóra 

TDK 2020/2021-es tanév

 

A Nyíregyházi Egyetem Gazdálkodástudományi Intézete 2020. december 7-én házi TDK konferenciát szervezett "Fenntartható tudomány" címmel. A gazdálkodási és menedzsment szak harmadéves, illetve végzős hallgatói a térgazdaságtan és a pénzügyi-számviteli tudományok területét érintő színvonalas pályamunkáikat online formában mutatták be. A három tagú szakmai zsűri (elnök: Dr. Magyar Zoltán, további tagok: Dr. Szabóné dr. Berta Olga, Dr. Hegedüs László Zsigmond) véleménye alapján:

1. helyen Katona Veronika (felkészítő tanára: Makszim Györgyné dr. Nagy Tímea),

2. helyen Rohály Valéria (felkészítő tanára: Makszim Györgyné dr. Nagy Tímea),

3. helyen holtversenyben Antal Alexandra és Barcsik Sándor (felkészítő tanáruk: Oroszné Ilcsik Bernadett) végeztek.

A zsűri különdíjban részesítette Driczku Valériát (felkészítő tanára: Makszim Györgyné dr. Nagy Tímea).

A 2021 tavaszán a Soproni Egyetem által megrendezésre kerülő Közgazdaságtudományi OTDK-n Katona Veronika, Rohály Valéria és Driczku Valéria fogja képviselni a Nyíregyházi Egyetemet.

A rendezvényhez a Gazdálkodástudományi Intézet számos hallgatója és oktatója csatlakozott a Teams felületén keresztül.

A díjazott hallgatók pályamunkái:

Antal Alexandra: „A VIACOM INTERNATIONAL HUNGARY KFT. vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezőségi helyzetének vizsgálata 2017-2019 között” (4. évf., vállalkozási szakirány, beregszászi hallgató)

Barcsik Sándor: „A JÁSZ-PLASZTIK AUTÓCENTRUM KFT. gazdasági tevékenységének komplex elemzése különös kitekintéssel a nyíregyházi telephelyre”; (4. évf. pénzügy-számvitel szakirány)

Driczku Valéria: „Államadósság és következményei egy leendő közgazdász szemüvegén keresztül” (4. évf. pénzügy-számvitel szakirány)

Katona Veronika: „A gazdasági és társadalmi folyamatok hatása a gazdasági fejlettségre” (4. évf., vállalkozási szakirány, beregszászi hallgató)

Rohály Valéria: „A területi tőke tényezőinek vizsgálata a Visegrádi négyek példáján keresztül” (3. évf., vállalkozási szakirány)

Gratulálunk a Hallgatóknak és további sok szép szakmai sikert kívánunk!

A szervezők: Makszim Györgyné dr. Nagy Tímea és Dr. Nagy Zsuzsanna

 

 

A Nyíregyházi Egyetem Gazdálkodástudományi Intézete,
2020. december 7-én (hétfő) 12.00 órától tartja
ONLINE módban a házi tudományos

diákköri konferenciáját.
A rendezvényre szeretettel várunk minden Érdeklődőt!

 

Mire jó a TDK?

A TDK Dolgozat készítésének és a Tudományos Diákköri Konferencián való részvételnek több előnye is van. Pl. plusz pontot jelent a továbbtanulás során (MSc képzés), de a TDK Dolgozatot készítő hallgató megismeri a szakmai-tudományos kutatási projektek tervezésének és lebonyolításának folyamatát. A hallgatók ezáltal nemcsak felkészülhetnek a kötelező Szakdolgozat-készítésre, de eredményeik bemutatásával fejleszthetik prezentációs illetve előadói készségeiket is. Mindent összevetve a választott téma feldolgozásával szerzett tapasztalatok, az új ismeretek és a megszerezhető szakmai kapcsolatok többszörösen is kamatoztathatóak mind a főiskolai életben, mind a későbbiekben a munkaerőpiacon!

Hogy kezdjem el?

A TDK-munka készítésének első lépése lehet a feldolgozni kívánt téma meghatározása. Ebben kérhető bármelyik intézeti oktató segítsége, illetve tanácsa. Téma-ötletek találhatóak a Gazdálkodástudomány Intézet egyes tanszékeinek honlapján, ahol az egyes oktatók által meghatározott témák közül is választhat a hallgató. Ez után következhet a kapcsolatfelvétel az adott témához tartozó oktatóval, és már indulhat is a munka. A TDK Dolgozat készítése során a hallgató nincs „magára hagyva”, hiszen az általa felkért konzulens oktató folyamatosan segíti, koordinálja munkáját. 

Amennyiben további kérdése van a TDK-val kapcsolatban, bátran kérjen információt, segítséget, az Intézeti TDK felelőstől, az alábbi karpati.dora@nye.hu , filep.judit@nye.hu e-mail címen.

Tudományos diákköri tevékenység (TDK)

A magyar iskolarendszer, a magyar felsőoktatás világszínvonalú eredményeiben mindig jelentős szerepet játszott a tanár-diák bensőséges szakmai és emberi együttműködése, amely az elmúlt, több mint öt évtizedben tudományos diákköri tevékenységként vonult be a hazai felsőoktatás történetébe.

A magyar iskolaügyben, a felsőoktatásban mélyen gyökerező önképzőköri tevékenységet, mintegy tovább hagyományozva az ötvenes évek elején a hallgatók egy részében megnyilvánult önképzési szándék, a minőségi képzés iránti igény, a felsőoktatási tudományos utánpótlás elősegítésének szándéka hívta életre. A Hazai felsőoktatásban a tehetséggondozás legfontosabb, legjelentősebb formája a tudományos diákköri tevékenység.

A hallgató-tanár műhelymunka olyan szakmai, emberi kapcsolat, amely hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatóban kialakuljon a kitartó munka iránti belső igény, hogy elsajátítsák az érvelés képességét, amely egyrészt jelenti a saját szellemi tevékenységük melletti érvelés képességét és a másik fél szakmai tevékenységének megismerését, elfogadását, azaz a szellemi hozadék iránti tisztelet és alázatot, mint a legalapvetőbb kutatási tulajdonságok. Az intézmények oktatóinak, kutatóinak pedig lehetőséget ad a diákok szakmai jártasságának megismerésére, a szakmai utánpótlás, a PhD-képzésre jelentkezők érdemi kiválogatására.

Mára már az ország csaknem minden felsőoktatási intézményében folyik tudományos diákköri munka. Az utóbbi időben nőtt az egyházi intézmények, alapítványi iskolák és a határon túli felsőoktatási intézmények diákköreinek száma, valamint a művészeti egyetemek, karok, tanszékek bekapcsolódása mára már szinte teljesnek mondható. Arra, hogy valóban tehetséges, kiváló képességű szakemberek kerülnek ki ezekből a tudományos diákkörökből, igen meggyőző bizonyíték, ha az MTA rendes- és levelező tagjai névsorát, az írásos bemutatkozást megnézzük, hiszen szinte mindenki diákkörben kezdte tudományos pályafutását, itt írta első dolgozatát, s köztük szép számmal olyanok vannak, akik ma is TDK témavezetők, s olyanok is, akik kiemelkedő diáktudományos tevékenységet segítő tanári munkájukért Mestertanár Aranyérem elismerésben részesültek.

A tudományos diákkörökben tevékenykedő tehetségekkel való foglalkozás az Oktatási és Kulturális Minisztérium számára is kiemelten fontos feladat. Ezenkívül a tudományos diákköri munkát egyre szélesedő támogatói kör segíti: különböző szakalapítványok, minisztériumok, közéleti személyiségek, illetve cégek, vállalkozások.

Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK)

A Országos Tudományos Diákköri Konferencia kétévenként kerül megrendezésre, a legkiválóbb egyetemisták és főiskolások tudományos eredményeinek bemutatási lehetősége, elismert szakemberekből, professzorokból, akadémikusokból álló bíráló bizottságok által hitelesített értékelési fórum. Az országos konferencia döntő, ez a második forduló, amelyet első fordulóként intézményi (kari) konferenciákon való válogatás előz meg, vagyis az országos rendezvényen való bemutatási lehetőség csak intézményi jelölés, továbbá az ezt követő pozitív bírálói javaslat alapján valósulhat meg. Az OTDK-kat az Országos Tudományos Diákköri Tanács az Oktatási Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia védnökségével, a felsőoktatásban érintett minisztériumok és országos hatáskörű intézmények erkölcsi, anyagi támogatásával szervezi egyre növekvő társadalmi nyilvánosság mellett. A részvétel elsősorban erkölcsi elismerés, olyan lehetőség, amely alkalmat ad a szakmai zsűri és hallgatóság előtti érvelésre, vitára, véleménycserére, tapasztalatgyűjtésre, felkészít a szakterület hazai és külföldi konferenciáin való szereplésre, a saját és mások munkájának, előadásának értékelése révén pedig megerősítést, további ösztönzést adhat a sokszor nem kis áldozatokat követelő kutatómunkához. Emellett a "felnőtt" tudósok, oktatók és kutatók hasznos találkozója, jelentős fóruma is a konferencia. Az igényes, jól szervezett szabadidős programok pedig élményt, kikapcsolódást, jó hangulatot biztosítanak a résztvevőknek.

Forrás: Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT)

 

Letölthető anyagok...

 

Tudományos Diákköri Konferencia 2016/17. I. félév

Tudományos Diákköri Konferencia 2016

Tudományos Diákköri Konferencia 2015.
/Nevezési lap /

Tudományos Diákköri Konferencia 2013.
/Nevezési lap leadása:  Miterli Nikolett A311-es iroda/

 Tudományos Diákköri Konferencia 2012.

Tudományos Diákköri Konferencia 2011.