Minőségirányítás

A Nyíregyházi Egyetem Gazdálkodástudományi Intézete minőségbiztosítási rendszerének működtetésével célunk a magas színvonalú oktatási, kutatási tevékenység biztosítása, a hallgatók, az oktatók, a dolgozók, valamint a végzett hallgatók alkalmazói, az Intézettel kapcsolatban álló szervezetek, intézmények, partnerek megelégedettségének fokozása az igényeik maximális kielégítése mellett. Fő elvünk a minőségi oktatás magas színvonalú kiszolgálás mellett. Minden lépésünkben és döntésünkben arra törekszünk, hogy a lehetőségeinkhez mérten magas, egyenletes színvonalú munkát és kiszámítható jövőt biztosítsunk az Intézettel kapcsolatban állóknak. A minőségi munka csak folyamatos ellenőrzés mellett, állandó megújulásra építkezve, a valós és reális véleményeken alapuló visszacsatolás alapján képzelhető el. Tudjuk, hogy a sikerért, a minőségi elismerésért minden nap, minden percben keményen meg kell dolgozni, ezért a fejlesztésekkel nem állunk meg, a megkezdett munkát tovább folytatjuk, hogy minél tökéletesebb képet kapjunk önmagunkról, az itt folyó képzésekről, az oktatók munkájáról, a kari vezetésről. Hisszük, hogy a minőségi oktatás magas színvonalú kiszolgálás mellett csak akkor képzelhető el, ha tisztában vagyunk önmagunkkal és a rólunk alkotott képpel.

Az Intézetünkön folyó képzés színvonalára, hallgatóink elégedettségére vonatkozóan több független szervezet is készített felmérést.

Felmérésekkel, kérdéssekkel nem csak külső független szervezetek foglalkoznak, hanem mi önmagunk is végzünk folyamatos minőségellenőrzést. A kérőíves felméréseink egyaránt kiterjednek a képzésben résztvevőkre és a végzettekre. Ehhez az adatszolgáltatás önkéntes és papír alapon zajlik a teljes anonimitás biztosítása mellett. Az adatok rögzítése - zárt rendszerben - nem akadémiai dolgozók bevonásával történik. Kiértékelés során az átlagok mellett a kritikus, veszélyes pontok felderítésére is törekszünk. Célunk a hiteles kép feltárása, az oktatás színvonalának emelése, az oktatói attitűd vizsgálata, a képzéseinkről alkotott vélemények változásának nyomon követése.

Az Intézeti vezetés