Gazdaságelméleti Intézeti Tanszék

Tisztelt Látogató!

 

Köszöntjük a Gazdaságelméleti Tanszék honlapján!

Honlapunkat annak reményében hoztuk létre, és működtetjük, hogy mind a hallgatók, mind az érdeklődők betekintést nyerhessenek tanszékünk munkájába hozzájutva a számukra szükséges információkhoz.

 Célunk, hogy képzéseinkkel, a közgazdaság területén jártas, elméletileg jól megalapozott tudással rendelkező értelmiséget képezzünk. Az oktatott tantárgyaink felépítése és tematikája figyelembe veszi a szakmai fejlődés és a piac által diktált követelményeket, igazodik a külső elvárásokhoz, a közgazdaság tudomány nemzetközi állásához. Tanszékünk oktatói a gazdálkodási és menedzsment, turizmus és vendéglátás, sportszervező, mérnök alap és FSZ képzéseken illetve második diplomát adó, szakirányú továbbképzésekben résztvevő hallgatók számára közvetítik a modern gazdaságtudományi alapokon nyugvó, magas szintű közgazdaságtani, vállalat gazdaságtani, menedzsment, logisztikai és informatikai szakmai ismereteket, felkészítve és megalapozva ezzel leendő vezetői munkájukat. Munkánkban törekszünk figyelembe venni a XXI. századi elvárásokat, egyeztetve azokat az aktuális szakmai követelményekkel.

Küldetésének tartjuk, hogy az oktatás mellett megalapozzuk és erősítsük hallgatóink értékorientált attitűdjét, stratégiai szemléletét. Ennek érdekében generáljuk és támogatjuk hallgatóink önálló szakmai és kutatási tevékenységét, az MKT ifjúsági tagozatával való partnerség, a Tudományos Diákkör és a szakdolgozat-készítés kereti között. 

Tanszékünk a gazdaság egyéb intézményei számára is hasznos és megbecsült partner kíván lenni, ezért folyamatosan ápoljuk és fejlesztjük fejlődésünk érdekében a szakmai partnerkapcsolatainkat.

 

Üdvözlettel,
a Tanszék dolgozói