2020. június 17-19. között tartandó záróvizsgára jelentkezés

Tisztelt Hallgatók

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön 2020. június 17-19. között kíván záróvizsgát tenni, akkor a jelentkezésre 2020. április 15-én (szerda) 8 órától 2020. április 27-én (hétfő) éjféig van lehetősége.

Aktív hallgatók a Neptun-rendszer Ügyintézés/Záróvizsgára jelentkezés menüpontjában, elektronikusan jelentkeznek.

Abszolvált hallgatók az alábbi jelentkezési lap letöltésével és a hszk@nye.hu e-mail címre történő visszaküldésével jelentkezhetnek a záróvizsgára:

<jelentkezési lap>

A szakdolgozat leadásának határideje 2020. április 30-a. A szakdolgozat leadási határidő egy héttel, azaz 2020. május 7-ig meghosszabbítható, külön díjfizetés nélkül.

Hallgatói Szolgáltató  Központ

 

http://www.nye.hu/tfo/node/395

 

Kósáné dr. Bilanics Ágnes

Intézetigazgató

 

Nyíregyházi Egyetem

Gazdálkodástudományi Intézet

Nyíregyháza, Sóstói út 31/b,

42/599-400/2384

bilanics.agnes@nye.hu

 

Záróvizsga 2020.

Tisztelt Hallgatók!

A Gazdálkodástudomány Intézet a 2019/2020. tanév május hónapban esedékes szakdolgozat leadásánál tekintettel a kialakult koronavírus-helyzetre az alábbi szabályozással kíván élni, mely a gazdálkodási és menedzsment, a turizmus-vendéglátás és a mérnök-közgazdász szakos hallgatókra vonatkozik:

 A hallgató szakdolgozatának és kapcsolódó dokumentumainak leadása elektronikus úton és postai úton együttesen történik.

 • A hallgatók  e-mailben  2020. május 7. 16:00 óráig küldhetik el szakdolgozataikat  és a kötelezendően csatolandó dokumentumokat         az ugyintezesgti@nye.hu e-mail címre.
 • A hallgató köteles valamennyi dokumentumot egy e-mailben -csomagszerűen elküldeni az intézet számára .

A elektronikus úton kötelezően feltöltendő dokumentumokat az alábbi módon fogadjuk el:

 1. a teljes dolgozat pdf formátumban,( a file neve tartalmazza a hallgató teljes  nevét)
 2. plágium nyilatkozat aláírva, (pdf vagy jpg formátumban  )
 3. külön belső és külön külső aláírt  konzulensi igazolások, ( az aláírt  konzulensi igazolások beszerzését a szakdolgozó hallgató egyénileg oldja meg-  a hallgató megkeresésére a konzulens  a konzultációs igazolás dokumentálását  előzetesen e-mailben oldja meg  pdf vagy jpg formátumban)
 4. Kitöltött záródolgozat bírálati lap külső konzulenstől aláírva  ( pdf vagy  vagy  jpg formátumban)
 5. Összegzés pdf formátumban

Szükség esetén a dolgozat titkosítását a hallgató kérheti. Ebben az esetben az aláírt titkosítási nyilatkozatot is fel kell tölteni 2020. május 07-ig . Előzetesen a nyilatkozatokat aláírásra 2020. április 30-ig a bilanics.agnes@nye.hu címre lehet  elküldeni . Az aláírt dokumentumot 2020. május 06-ig pdf formátumban visszaküldjük a hallgató e-mail címére

Postai úton történő dokumentumleadás:

 • A hallgató a szakdolgozatát köteles 1 példányban bekötve eljuttatni az intézetbe. A dolgozatnak részét kell hogy képezze az eredeti plágium nyilatkozat aláírt példánya is.

A hallgató köteles valamennyi eredeti dokumentumot és a külső bíráló bírálatát nyomtatott , aláírt formában is eljuttatni a :

Nyíregyházi Egyetem
Gazdálkodástudományi Intézet
Peles Andrea
 Nyíregyháza, Sóstói út 31. b

4400 postacímre.

 •  Postai feladás  határideje: 2020. május 13. szerda.

További információk:

 • Az ugyintezesgti@nye.hu  e-mail címet kizárólag Peles Andrea ügyintéző kezeli.
 • Az ügyintéző a dokumentumok teljes körű befogadásáról a hallgatóknak e-mailben visszajelzést ad.
 • Amennyiben a hallgató a dokumentumokat hiányosan tölti fel az adott határidőig, úgy záróvizsgára nem bocsátható.
 • A szakdolgozatok belső  bírálatához a szakdolgozatokat az intézetigazgató és szakfelelősök irányításával elektronikus formában juttatjuk el a bírálóknak és ugyanezen az úton várjuk vissza az elkészített véleményeket.
 • A bírálatokba való betekintésről később értesítjük Önöket.

Minden kedves hallgatónknak sikeres kutatómunkát és jó egészséget kívánok!

A Gazdálkodástudományi Intézet kollégái nevében:

Kósáné dr. Bilanics Ágnes

Intézetigazgató

 

Záróvizsga információk 2020.

Tisztelt Záróvizsgázó Hallgatók!

Bízom benne, hogy mindannyian egészségesek és készülnek a félév lezárására. Kívánom, hogy az abszolutórium megszerzése mellett időben el tudják készíteni a szakdolgozatukat, és eredményes záróvizsgát tegyenek.

A 101/2020. (IV.10.) Kormányrendelet 13. § (1) bekezdése értelmében „a felsőoktatási intézmény a hallgatók részére a záróvizsgát megszervezi. A záróvizsga időtartamára a hallgató a felsőoktatási intézmény területére beléphet. A záróvizsga során biztosítani kell, hogy a vizsgázó és más személyek személyes érintkezését ne igényelje, a személyek között a legalább 1,5 méter távolságot meg kell tartani.”

A fentiek értelmében a 2020. június 17–19. között tartandó záróvizsgával kapcsolatos döntésekről szeretném tájékoztatni Önöket.

· A szakdolgozatok leadásával kapcsolatosan a témavezetőjük adnak információt, velük vegyék fel a kapcsolatot.

· Kérjük, hogy azok a hallgatók, akik nem rendelkeznek nyelvvizsgával, a záróvizsgára való jelentkezési lapon azt jelöljék meg, hogy nincs nyelvvizsgájuk.

· A 2019/2020-as tanév időrendi útmutatója nem változik.

· A záróvizsgát hagyományos módon kívánjuk lebonyolítani, természetesen minden óvintézkedés biztosítása mellett (erre a kormányrendelet lehetőséget ad).

· A záróvizsga-bizottság két oktatóból és egy jegyzőből áll. Külső elnököt az idén nem hívunk meg.

· A hallgatókat ütemezve, betűrendben, időpontra hívjuk be.

· A vizsgateremben egyszerre a 3 bizottsági tag és 2 hallgató tartózkodhat (az egyik hallgató készül a védésre). A záróvizsgák számára nagy légterű termeket jelölünk ki, amelyekben az előírt minimum távolság (1,5–2 méter) többszöröse is biztonsággal megtartható. A feleletekre való felkészülés maximum 15 perc.

· A hallgatók a záróvizsga előtt 1 nappal kötelesek a záróvizsga-bizottság jegyzőjének megküldeni a védéshez használt ppt-jüket. Ezzel biztosítjuk, hogy mire kezdi a vizsgát a hallgató, a ppt-je már rendelkezésére áll a laptopon a védéshez.

· Az egyetem épületébe csak az a hallgató jöhet be (a kiértesítésen jelzett időpont előtt 10 perccel), aki vizsgázik, elkerülve ezzel a csoportosulást, a vírus esetleges terjedését. Az épületbe való belépést a portaszolgálat koordinálja. (Kérjük, hogy a személyigazolványát mindenki hozza magával!).

· A záróvizsga eredményéről rögtön a felelet után tájékoztatjuk. A vizsga befejezése után az épületet és az egyetem területét haladéktalanul el kell hagyni.

· A vizsgabeosztásról, a megjelenés időpontjáról a későbbiekben mindenkit értesítünk.

· Mindenki köteles szájmaszkban és kesztyűben érkezni a vizsgára, valamint kérjük, hogy kézfertőtlenítőt mindenki hozzon magával. Mindez a hallgatók és az oktatók egészségének megvédése érdekében történik.

Tisztelettel kérem a záróvizsgázó hallgatói csoportokat, hogy a jelen helyzetben a bizottság megvendégelésétől tekintsen el (ahol ez hagyomány)!

Nyomatékosan kérem a fentiek szigorú betartását!

Továbbá kérem, hogy csoportosulást ne kezdeményezzenek sem az egyetem épületében, sem az egyetem udvarán.

Amennyiben a járványügyi helyzet súlyosbodik, a fenti tájékoztatás módosulhat.

Erről minden esetben értesítést fognak kapni, ezért kérem, folyamatosan kövessék a Neptun-üzeneteiket.

Bízom megértésükben, együttműködésükben. Eredményes felkészülést és sikeres vizsgát kívánok!

Nyíregyháza, 2020. április 15.

Dr. habil. Minya Károly sk
oktatási rektorhelyettes